Региментарь

Регимента́рь (лат. regimentum, польск. regimentarz) — в Речи Посполитой XVII—XVIII веков заместитель гетмана или назначенный королём или сеймом командующий отдельной группы войск, который выполняет поставленные перед ним задания и руководит войсками в то время, когда гетман по каким-то причинам не может выполнять свои функции. В XVII столетии региментарём также называли руководителя посполитого рушения, как правило каштеляна или воеводу.

Региментарь генеральный — командующий войсками Конфедерации.

Литература

  • Mała Encyklopedia Wojskowa, 1967, Wydanie I, Tom III.  (польск.)
  • Jan Wimmer Wojsko polskie w drugiej połowie XVII wieku, wyd. Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 1965.  (польск.)
  • Henryk Wisner Rzeczpospolita Wazów. Tom II. Wojsko Wielkiego Księstwa Litewskiego, dyplomacja, varia, wyd. PAN, Warszawa 2004 ISBN 8388729024.  (польск.)
  • Tadeusz Korzon Dzieje wojen i wojskowości w Polsce, Tom 2, Epoka przedrozbiorowa, Zakł. Nar. im. Ossolińskich, Lwów 1923.  (польск.)
  • Paweł Skworoda Wojny Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze Szwecją, wyd. Trio, Warszawa 2007 ISBN 9788374361316.  (польск.)